bezKategorii

bezKategorii (6)

Polska Macierz Szkolna w Belgii ma na celu promowanie kultury i tradycji polskiej w Belgii. Stowarzyszenie czyni to działając na niwie edukacji oraz angażując się w organizację przedsięwzięć artystycznych. Od ponad 60 lat organizacja obecna jest w życiu polskiej diaspory w Belgii. Przez należący do niej ośrodek w Ardenach przewinęło się wiele pokoleń Polaków, którzy przyjeżdżając tu nie tylko z Belgii, ale i z Niemiec, Francji i Holandii, otrzymywali porządne wychowanie, obywatelskie i patriotyczne.

Dziś misją Polskiej Macierzy Szkolnej jest przede wszystkim łączyć. Pokolenia, światopoglądy, języki i nacje. W kosmopolitycznej Belgii, przez którą w drodze za pracą lub z powodów osobistych przejeżdżają także i Polacy, nieustannie trzeba poszukiwać sposobu międzykulturowej komunikacji. Zachować swoją tradycję, ale i nasycić się tutejszą. Mówić w wielu językach, szanować się nawzajem i być otwartym na drugiego człowieka. Gośćmi ardeńskiego ośrodka Macierzy są więc nie tylko Polacy. Przyjeżdżają tu i Holendrzy, Niemcy, Francuzi i sami Belgowie. Polski Dom Millenium stał się też częścią pejzażu i tradycji maleńkiej miejscowości Comblain la Tour.

Obecny zarząd PMSz:

 
 • Barbara WOJDA - Prezes
 • Stefania LUDWIKOWSKI - Wiceprezes, skarbnik
 • Piotr ŁADOMIRSKI - Wiczprezes
 • Zofia MALENDOWICZ - sekretarz
 • Róża KOMOROWSKA - sekretarz

 

Komisjia weryfikacyjna:

 • Robert DE LOENEN
 • Ryszard JEDRZEJCZAK
 • Anna KABAT

Nederlands

Centrum Millennium


In 1961 heeft het Poolse Schoolcomité van België (vereniging zonder winstoogmerk, actief sinds 1952) in het Ardeens dorpje Comblain-la-Tour, een oud, verwaarloosd hotel aangekocht, omgeven door een mooi park en gelegen aan de oever van de Ourthe. Vakantiehuis ‘Centrum Millennium’ is het resultaat van jarenlange vrijwilligerswerk van de Poolse Gemeenschap in België. De vzw organiseert vakanties in de lente, zomer, herfst en winter voor Poolse kinderen uit België, Nederland, Duitsland en Luxemburg. Daarnaast worden er feesten georganiseerd voor de Poolse gemeenschap zoals Valentijn, een picknick in mei en  overgang van oud naar nieuw.  Het gebouw kan ook gehuurd worden voor bosklassen, vergaderingen of privé voor huwelijken, verjaardagen, doopfeesten …

Centrum Millennium biedt::

 •  een grote zaal met bar (100 pers.)
 •  slaapgelegenheid voor 100 pers.
 •  prieel met podium en bar (+ 200 pers.)
 •  mooi park van 1,5 ha.
 •  speelplaats
 •  uitstekende bereikbaarheid (station op 200 m)
 •  een ruimte voor kampvuur en barbecue
 •  aantrekkelijke prijzen

 

Contact met ons op
Gelieve het contactformulier te gebruiken om contact op te nemen of ons opbellen met het nummer die overeenkomt aan uw taal.
Please enter your email!
Rue du Parc 19
4180 Comblain-la-Tour
België
Adres:
+32 4 369 13 89
Tel:
info@pmsz.be
E-mail:
Contact in het Pools en Frans:
Barbara Wojda: +32 477 83 85 02
Piotr Ładomirski: +32 498 43 78 58

Contact in het Nederlands:
Stefania Ludwikowski - Kurek: +32 479 30 09 14

Rekeningnummer ING:
IBAN: BE25 3630 7380 1882
BIC: BBRUBEBB
Info:

Le Centre Millennium


En 1961, le Comité Central des Écoles des Polonais de Belgique (Association Sans But Lucratif, opérante depuis 1952) a acheté un ancien hôtel abandonné à Comblain-la-Tour dans les Ardennes, entouré d’un parc au bord de l’Ourthe.
Le Centre MILLENNIUM est le fruit de nombreuses années de travail bénévole de la Communauté Polonaise de Belgique.
L’ASBL organise des colonies de printemps, d’été, d’automne et d’hiver pour les enfants polonais de Belgique, des Pays-Bas, d’Allemagne et du Luxembourg. Elle organise aussi différentes festivités comme le Saint Valentin, le pique-nique de mai, le Réveillon.
Le Centre peut également être loué pour des classes vertes, des conférences et pour des évènements privés tels que mariages, anniversaires …

Le Centre MILLENNIUM c’est :

 •  grande salle avec un bar (100 pers.)
 •  logement (100 lits)
 •  préau avec une scène et un bar (+200 pers.)
 •  grand parc de 1,5 ha
 •  pleine de jeux
 •  accès facile (gare à 200m du centre)
 •  emplacement pour feux ouvert et grill
 •  prix attractifs

 

Pour nous contacter
Veuillez utiliser ce formulaire pour nous contacter ou téléphonez-nous au numéro correspondant à votre langue.
Veuillez encoder votre nom et prénom.
Please enter your email!
Veuillez écrire un message.
Rue du Parc 19
4180 Comblain-la-Tour
Belgique
Adresse:
+32 4 369 13 89
Tel:
info@pmsz.be
E-mail:
Contact en polonais et français:
Barbara Wojda: +32 477 83 85 02
Piotr Ładomirski: +32 498 43 78 58

Contact en Néerlandais:
Stefania Ludwikowski - Kurek: +32 479 30 09 14

Compte bancaire ING:
IBAN: BE25 3630 7380 1882
BIC: BBRUBEBB
Info:

Kontakt
Proszę wprowadzić swoje imię i nazwisko
Please enter your email!
Napisz swoją wiadomość
Rue du Parc 19
4180 Comblain-la-Tour
Belgia
Adres:
+32 4 369 13 89
Tel:
info@pmsz.be
E-mail:
Kontakt po polsku i francusku:
Barbara Wojda: +32 477 83 85 02
Piotr Ładomirski: +32 498 43 78 58

Kontakt w języku flamandzkim:
Stefania Ludwikowski - Kurek: +32 479 30 09 14

Konto bankowe ING:
IBAN: BE25 3630 7380 1882
BIC: BBRUBEBB
Info:

Oferta

Cennik pobytu w ośrodku:

 

Nocleg bez śniadania – 30 €
Nocleg ze śniadaniem – 35 €
Nocleg ze śniadaniem (2-12 lat) – 20 €
Nocleg ze śniadaniem (do 2 lat) – gratis

Obiad – 12 €
Kolacja – 10 €

Powyżej 40 osób – cena do dyskusji.

Rezerwacja miejsc obowiązkowa.

 

 

Witamy na stronie PMSZ!

Ośrodek Wakacyjny „ Millennium” (Centre Polonais de Vacances) w Comblain-la-Tour to efekt wieloletniej, bezinteresownej pracy społecznej działaczy polonijnych w Belgii. Organizuje się w nim wypoczynek letni i zimowy dla polskich dzieci z Belgii, Holandii, Niemiec i Luksemburga, odbywają się tam imprezy dla całej Polonii Belgijskiej.

Kalendarz

Brak wydarzeń

Facebook

Początek strony