Polska Macierz Szkolna w Belgii ma na celu promowanie kultury i tradycji polskiej w Belgii. Stowarzyszenie czyni to działając na niwie edukacji oraz angażując się w organizację przedsięwzięć artystycznych. Od 1952 r. organizacja obecna jest w życiu polskiej diaspory w Belgii. Przez należący do niej ośrodek w Ardenach przewinęło się wiele pokoleń Polaków, którzy przyjeżdżając tu nie tylko z Belgii, ale i z Niemiec, Francji i Holandii, otrzymywali porządne wychowanie, obywatelskie i patriotyczne.

Dziś misją Polskiej Macierzy Szkolnej jest przede wszystkim łączyć. Pokolenia, światopoglądy, języki i nacje. W kosmopolitycznej Belgii, przez którą w drodze za pracą lub z powodów osobistych przejeżdżają także i Polacy, nieustannie trzeba poszukiwać sposobu międzykulturowej komunikacji. Zachować swoją tradycję, ale i nasycić się tutejszą. Mówić w wielu językach, szanować się nawzajem i być otwartym na drugiego człowieka. Gośćmi ardeńskiego ośrodka Macierzy są więc nie tylko Polacy. Przyjeżdżają tu i Holendrzy, Niemcy, Francuzi i sami Belgowie. Polski Dom Millenium stał się też częścią pejzażu i tradycji maleńkiej miejscowości Comblain la Tour.

Środki na remont Ośrodka Millennium (dużego domu oraz domu nad rzeką)  pochodzą z Senatu RP i Stowarzyszenie "Wspólnota Polska.

Facebook

Początek strony